พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใส บริการสะดวกรวดเร็ว ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

หมู่ 1 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 0-3270-6143
เบอร์แฟกซ์ 032-706-927

อีเมล์ : admin@kaengkrachan.go.th

 
ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

Share on Line
Share on Pinterest