องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน Kaengkrachan Subdistrict Administrative Organization
พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใส บริการสะดวกรวดเร็ว ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สิบเอกโรมรัน รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน
รักษาราชการแทน ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน
สายด่วนนายก 08-4213-5739
สิบเอกโรมรัน รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน
รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน
สายด่วนปลัด 08-4213-5739

วิดีทัศน์แนะนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

กิจกรรม

 • 15 ต.ค. 2564

  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีมีหนี้ผูกพัน

 • 15 ต.ค. 2564

  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club

 • 15 ต.ค. 2564

  นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 • 15 ต.ค. 2564

  แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ให้หน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • 15 ต.ค. 2564

  ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 • 15 ต.ค. 2564

  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antibiotic Awareness...

 • 15 ต.ค. 2564

  การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า อบต.แก่งกระจาน ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000015
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000269
คน
icon
เดือนนี้
0000670
คน
icon
ปีนี้
0000960
คน
icon
ทั้งหมด
0000960
คน
Share on Line
Share on Pinterest